Telefon: 0498-49 22 67    Öppettider
Tisdag 14-18
Torsdag 14-17

Tel 0498-49 22 67
Fax 0498-49 24 55

Övriga tider
Mobil 073-181 53 33
E-mail info@narssparbank.se

Adress
När, 623 48 STÅNGA

Övriga uppgifter
Clearingnr 8250-3
Postgiro 18 96 30-7
Bankgiro 981-2504
Org.Nr 534000-5965

 
 
 
Pressmeddelande 31 juli 2019
Klicka här för att läsa pressmeddelandet (PDF)
 

Information GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från och med den 25 maj. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilde individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Klicka på länken om du vill läsa mer om hur Närs Sparbank hanterar kunders data och information.

Klicka här för att läsa mer om GDPR

 
 Gris
 
Inlåningsräntor f.o.m 2017-01-16 
Framtidskonto

0,40%

Kapitalsparräkning

0,05%

Check 0,05%
Kapitalkonto

0,10-0,20-0,30%

 
 

Utlåningsräntor
 
Fastighet från 2,39%
Topplån från 5,21%
Borgen 7,90%
Blanco 9,30%
Närs Sparbank omfattas av den
svenska statliga insättningsgarantin.
Se även  www.insättningsgarantin.se
 
 
Copyright 2020 Närs Sparbank