Telefon: 0498-49 22 67    Öppettider
Tisdag 14-18
Torsdag 14-17

Tel 0498-49 22 67
Fax 0498-49 24 55

Övriga tider
Mobil 073-181 53 33
E-mail info@narssparbank.se

Adress
När, 623 48 STÅNGA

Övriga uppgifter
Clearingnr 8250-3
Postgiro 18 96 30-7
Bankgiro 981-2504
Org.Nr 534000-5965

Utlåning 
Behöver du låna pengar är du alltid välkommen med din kreditansökan. Du kommer att finna våra villkor förmånliga. Vi tillämpar inga uppläggningsavgifter. Den enda avgift som tillkommer är 10 kr i aviavgift.

Den säkerhet som du kan lämna för lånet avgör hur stor räntan blir. Avgörande för ett positivt beslut på din ansökan är också din återbetalningsförmåga. Med det menas dina möjligheter att kunna klara att betala räntor och amorteringar. Därför är det viktigt att du lämnar så bra information om din eller
företagets ekonomiska situation som möjligt.
 
Kreditansökan som PDF
Blanketten behöver Acrobat Reader
 
Kreditansökan som Excel-fil
Behöver programmet Excel. Välj att spara till din dator.

Genomsnittsräntor

 Aktuella räntor gäller från 2017-01-16
Lån med säkerhet i fastighet  K-slag: 101

Aktuell ränta
Bottenlån: från 2,39%    Rörlig ränta
Topplån:   från 5,21%    Rörlig ränta 

Säkerhet
Pantbrev i fastighet. Kallas också att fastigheten intecknas.
Maximalt 75% av fastighetens marknadsvärde kan normalt intecknas.

Lån med säkerhet i fastighet motsvarande 75-100% av marknadsvärde, s.k. Topplån

Bra att veta
Finansiering med säkerhet upp till 75% betecknas ofta "bottenlån" och då syftas på att kreditgivaren har företrädesrätt att få tillbaka sina pengar. Vid bedömning av en kreditansökan är det viktigt att fastigheten är riktigt värderad för att kunna avgöra hur stor pant som kan lämnas.

 

Pantbrev kan också användas till säkerhet för lån med annat ändamål än att köpa en fastighet. exempelvis för företagskrediter. Krediter där pantbreven inte "räcker till" kan kompletteras med säkerhet mot borgen eller företagsinteckning.
 
 
 
Lån med säkerhet mot borgen  K-slag: 103

Aktuell ränta
7,90%
 
Säkerhet
Borgen ställd av en eller flera personer. Kan vara för hela kreditbeloppet eller begränsad till visst belopp.

Bra att veta
En eller flera personer kan alltså gå i borgen för ditt lån. Att det finns fler än en borgensman innebär inte att åtagandet begränsas till storlek eller fördelas lika mellan dessa. En borgensman kan dock från början begära att hans åtagande skall begränsas till ett visst belopp. Vi behöver veta den ekonomiska situationen även för den eller de borgensmän som du föreslår. Därför finns det en enkel blankett för borgensmän att fylla i och lämna tillsammans med din kreditansökan.

Klicka här för att ladda ner en sådan, öppnas i nytt fönster.
 
 
 
Lån med säkerhet i företagsinteckning

Aktuell ränta
Räntan fastställes i varje enskilt fall beroende på vad det är som intecknas
 
Säkerhet
Säkerhet mot Företagsinteckning innebär att företagets tillgångar intecknas till ett visst belopp.
 
 
 
Lån utan säkerhet, Blancolån  K-slag: 104

Aktuell ränta
9,30%
 
Säkerhet
Lån utan säkerhet. Beviljas normalt upp till 50 000 kr.

Bra att veta
Banken är som du kanske förstår mycket restriktiv med att bevilja lån av denna typ. Personer med ordnad ekonomi och god återbetalningsförmåga kan i vissa fall se fördelar med blancolån trots den betydligt högre räntan. 

 
Copyright 2019 Närs Sparbank